Kulturskog är skog som är ett resultat av skogsodling,[1] vilket ger skog som varken är naturskog eller urskog.

Relativt nyplanterad skog i den tjeckiska delen av Erzgebirge.

Kulturskog domineras av ett enda trädslag som är planterat och utgör en monokultur.[2]

Kulturskog och den biologiska mångfaldenRedigera

Kulturskogens, eller egentligen monokulturens, risker för den naturliga mångfalden har gett upphovet till begreppet grön öken (engelska: green desert).[3]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

Tryckta källorRedigera