Öppna huvudmenyn

Kulturkrock syftar på problematiska möten och missförstånd mellan individer med olika kulturell bakgrund. Kulturkrockar (engelska: Culture shock) har varit föremål för forskning sedan 1950-talet. Varför krockarna sker, hur de sker och hur man kan mildra oönskade effekter av dem är centrala frågor inom interkulturell kommunikation och utbildning runt kulturkrockar ingår idag i större företags förberedande utbildningar av personal som ska stationeras utomlands.

Kulturkrock
Klassifikation och externa resurser
ICD-10F43.2

Kritiker har pekat ut att företag som sysselsätter sig med kulturkrocksrelaterad utbildning ofta håller sig med omoderna och essentialiserande teorier om kultur som betonar det problematiska i kulturmöten och så indirekt också behovet av dessa företags tjänster.[1] Begreppet kulturkrock kan också ideologiskt knyta an till idéer som att kulturella skillnader legitimerar exkludering och diskriminering utefter rasföreställningar och rangordning av kultur som högre och lägre stående i relation till varandra, se exempelvis kulturell rasism.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Tommy Dahlen (1997), Among the Interculturalists: An Emergent Profession & Its Packaging of Knowledge, Stockholm: Almqvist & Wiksell, ISBN 91-7153-620-5