Kulturhus

byggnad som inrymmer flera kulturella verksamheter

Ett kulturhus är en byggnad, vilken inrymmer flera kulturella verksamheter, som bibliotek, teater, museum och utställningar. Det finns ingen exakt definition eller åtskillnad mellan kulturhus, medborgarhus, folkets hus, allaktivitetshus med flera. Det är snarast lokala beslut, eller vilken huvudman verksamheterna har, som styr namnvalet.

Svenska kulturhuset i Paris
Medborgarhuset, Eslöv
Skövde kulturhus

Begreppet kan även avse äldre, kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Kulturhus i Sverige i urval

redigera

Se även

redigera