Kulturhus

byggnad som inrymmer flera kulturella verksamheter

Ett kulturhus är en byggnad, vilken inrymmer flera kulturella verksamheter, som bibliotek, teater, museum och utställningar. Det finns ingen exakt definition eller åtskillnad mellan kulturhus, medborgarhus, folkets hus, allaktivitetshus med flera. Det är snarast lokala beslut, eller vilken huvudman verksamheterna har, som styr namnvalet.

Begreppet kan även avse äldre, kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Kulturhus i Sverige i urvalRedigera

Se ävenRedigera