Kulörthet är i Natural Color System (NCS) färgens grad av "styrka" eller "intensitet". Den betecknas där med c och anges med ett tvåsiffrigt tal som motsvarar graden av visuell likhet med den starkast tänkbara färgen i samma kulörton. c=99 anger alltså en i det närmaste maximal färg medan c=05 är en färg som ligger nära gråskalan.[1] Kulörthetsbeteckningen säger ingenting om ifall färgen är ljus eller mörk, och inte heller vilken kulörton (gul, röd, blå etc.) som den har. I andra färgsystem kallas motsvarande egenskap färgstyrka eller (i det amerikanska Munsell-systemet) chroma.

Här ökar kulörtheten från vänster till höger

Se även

redigera

Källor

redigera
  1. ^ Svensk standard: Färgbeteckningssystem SS19100. Stockholm: SIS. 1997