Kryss kan syfta på:

  • Kryss (tecken) – figur som bildas av två korslagda linjer som möts i rät vinkel, liknande bokstaven X
  • Kryss (segling) – teknik för att segla mot vindriktningen
  • Kryss – en ordgåta eller ett ordpussel utlagt i ett rutsystem, se korsord
  • Krysslista – inom fågelskådning en lista där man antecknar observationer av fåglar med fokus på antal arter
  • Ribbkryss – de övre hörnen av en målbur
  • Kryss – bokstavering av bokstaven X, se bokstavering

Se ävenRedigera