Kronojord kallades den mark som tillhörde kronan, alltså staten. Villkoren för jakt, bosättning och skattevillkor reglerades av staten och den kronojord som förblev i statlig ägo kom småningom att omvandlas till de marker som förvaltas av dagens Sveaskog.

Genom Gustav III och Förenings- och säkerhetsakten fick ofrälse rätt att köpa kronojord efter Riksdagen 1789.

Historiska områdenRedigera

Malingsbo-Klotensområdets 100-åriga historia av kungajaktsområde i Bergslagen grundar sig i att området var kronojord.

Svedjefinnarnas etablering på 1600-talet i orörda skogsområden skedde som regel på kronojordar, där bevakningen av vad som hände inte var lika omfattande som de marker där ägaren fanns närvarande.

Se ävenRedigera