Öppna huvudmenyn

Krokskogen är ett skogsområde som ligger i kommunerna Hole, Bærum, Ringerike och Oslo. Krokskogen omfattar ett område som i öst avgränsas av Langlielva och sjön Spålen, i norr av fylkesgränsen mellam Oppland och Buskerud, i väst Ringeriksbygdene och Tyrifjorden, E16 i sydväst och Bærumsbygdene i söder. Gränserna mellan Bærumsmarka och Krokskogen följer bäcken Fløyta så att gården Kampen ligger i Krokskogen medan serveringen Vensåssetra ligger i Bærumsmarka.

Den högsta punkten är Oppkuven på 703,6 meter över havet. Andra höga toppar er Ringkolltoppen på 701,4 meter över havet och Gyrihaugen på 682,1 meter över havet.

En del av Krokskogen räknas till Oslomarka.