För fotbollsspelaren, se Kristoffer Olsson (fotbollsspelare).

Kristoffer Olsson, bergfogde och bergmästare vid Stora Kopparberget död troligen, 1531. Son till Olof Olsson i Hosjö församling i Vika socken (Stjärna, Kopparbergsätten) och Ingeborg Jönsdotter (Svinhuvud), gift med Anna, "änka i Korsnäs", bror till biskopen Otto Svinhufvud och förde stjärnavapnet, en sexuddig stjärna (till skillnad från Otto Svinhufvud som förde en kombination av stjärnavapnet och svinhuvudvapnet i fyrstyckad sköld).

Kristoffer Olsson omnämns som bergfogde vid Stora Kopparberget första gången 1502 och några av de följande åren. 1521 är han åter bergfogde, och 1528 nämns han som bergmästare.