Öppna huvudmenyn

Kristina Ståhl, född 1963, är en svensk professor i finansrätt samt justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige).

Ståhl blev juris doktor vid Uppsala universitet 1996 där hennes forskningsområden är EU-skatterätt och företagsbeskattning. Hon utnämndes 2005 till professor i finansrätt vid Uppsala universitet. Ståhl är även ledamot av Skatterättsnämnden och FAR/Skattenytts forskningsstiftelse samt suppleant i styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond och Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet. Hon är också landredaktör för tidskriften Intertax. Hon har vidare deltagit som expert i statliga utredningar på skatteområdet.

Utnämndes 2007 av regeringen till regeringsråd (numera justitieråd).

Se ävenRedigera