Kriegslokomotive var tyska lok som byggdes i stora serier under andra världskriget. Konstruktionen av dessa lok var avpassad för den krigstida tyska ekonomin med materialbrist, behov av transport av förnödenheter på östfronten, användning i hårt klimat och snabb serieproduktion, detta innebar ofta nackdelar som hög bränsleförbrukning. Då koppar var en bristvara så konstruerades både ellok och ånglok om för att minska användningen. För elloken användes aluminium istället för koppar i lindningar i motorer och transformatorer, på ångloken så tillverkades fyrboxen i stål i stället för koppar.

BR 52 ett av de vanligaste tyska loken under andra världskriget

LokRedigera

Se ävenRedigera