Korskyrkan är ett vanligt namn på kyrkor i Sverige, företrädesvis anslutna till Evangeliska frikyrkan.

Den första "Korskyrkan" i Sverige var Korskyrkan i Stockholm, som från början hette ”Stockholms Fria Baptistförsamling". Församlingen hade under många år sin gudstjänstlokal på Döbelnsgatan. På fasaden fanns ett neonkors och en skylt med det långa församlingsnamnet, men i folkmun började kyrkan kallas för "kyrkan med korset på". Församlingen fångade upp detta och gav 1948 sin kyrkobyggnad namnet Korskyrkan.[1] Namnet kom sedan att användas av många församlingar inom frikyrkorörelsen, främst inom Örebromissionen.

Exempel på korskyrkorRedigera

Ett stort antal kyrkor, tillhörande Evangeliska Frikyrkan, bär sedan andra halvan av 1900-talet namnet Korskyrkan, bland andra:

KällorRedigera

  1. ^ Tidningen Petrus, 28 december 2001