Korskoppling

utrymme i en telefonstation telefonlinjer utifrån ansluts till utrustningen

Korskoppling är i telefonisammanhang den plats i en telestation där förbindelser i de delar av telenätet som befinner sig utanför telestationen (linjesidan) kan kopplas till olika teleutrustningar i telestationen (stationssidan).

Se även redigera