Korsgevär är en gemensam benämning på spontoner, hillebarder, bardisaner, halvpikar med flera liknande stångvapen. Ordet härstammar från senare delen av 1600-talet i Tyskland - Kurzgewehre (korta "värjor") - till skillnad från de långa pikarna. Ordet uppträder även i Sverige men förvrängdes där till korsgevär eller kurtsgevär.

KällorRedigera

  • Alm, Josef (1932). Blanka vapen och skyddsvapen från och med 1500-talet till våra dagar. Militärlitteraturföreningen. sid. 149 
  • Larsson, Anders. Karolinska uniformer och munderingar åren 1700-1721 sid. 36, 54, 58, 254. Jengel Förlag, Östersund 2022. ISBN 978-91-88573-43-8.