Korseld är ett militärt begrepp som innebär att man i en försvarsställning låter två eller flera automateldgivningsbanor svepa över delvis samma område. Risken för den anfallande parten att bli träffad ökar därmed avsevärt. Konceptet med korseld fick sitt stora genombrott under första världskriget där det bidrog till oerhörda människoförluster.

Grafisk representation av korseld