Koreas arbetarpartis centrala militärkommission

Koreas arbetarpartis centrala militärkommission är ett organ i Koreas arbetarparti som har ansvar för att koordinera partiets organisationer inom Koreas folkarmé. Dess funktioner liknar det kinesiska kommunistpartiets Centrala militärkommissionen, men den är officiellt underordnad den Nationella försvarskommissionen.

Koreas arbetarpartis centrala militärkommission
Hangul조선로동당중앙군사위원회
Hanja朝鮮勞動黨中央軍事委員會
McCune-ReischauerChosŏn Rodongdang wiwŏnhoe

Sammansättning 2013[1]

redigera
 1. Vice marskalk Kim Yong-chun, chef för Arbetarpartiets civila försvarsavdelning
 2. Vice marskalk Hyon Chol-hae
 3. General Kim Kyong-ok, förste vice chef för arbetarpartiets avdelning för vägledning
 4. General Kim Won-hong, minister för statssäkerhet
 5. General Ri Pyong-chol, befälhavare för Koreanska Folkarméns flygvapen
 6. General Choe Pu-il, minister för folkets säkerhet
 7. General Yun Jong-rin, befälhavare för centrala gardet
 8. General Kim Yong-chol, chef för Nationella försvarskommissionens allmänna byrå för spaning
 9. General Kim Kyok-sik, chef för Folkarméns generalstab
 10. Generalöverste Choe Kyong-song, befälhavare för elfte armékåren
 11. Generalöverste Ri Yong-gil, chef för Folkarméns generalstabs operativa byrå
 12. Generalöverste Jang Jong-nam, minister för folkets väpnade styrkor
 13. Generallöjtnant Kim Rak-gyom, befälhavare för de strategisk raketstyrkorna
 14. Ju Kyu-chang, chef för arbetarpartiets industriella avdelning för maskinkonstruktion

Källor

redigera