Öppna huvudmenyn

FN-konventionen för skydd av migrantarbetares och deras familjers rättigheter

FN-resolution antagen 1990
(Omdirigerad från Konventionen till skydd för alla migrantarbetares och deras familjers rättigheter)