Öppna huvudmenyn

FN-konventionen för skydd av migrantarbetares och deras familjers rättigheter

FN-resolution antagen 1990