Konventionen om minimiålder i industriellt arbete

Konventionen om minimiålder i industriellt arbete (ILO:s konvention nr 5 angående minimiålder i industriellt arbete, Convention Fixing the Minimum Age for Admission of Children to Industrial Employment) är en konvention som antogs av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 28 november 1919 i Washington DC. Konventionen förbjuder, med vissa undantag, unga under 14 år att jobba i industrin. Konventionen består av 14 artiklar.

ILO-konvention
C5
Konventionen om minimiålder i industriellt arbete
Antagen 28 november 1919
Ikraftträdande 13 juni 1921
Status Utdaterad
Ratificeringar 2 stater
Typ Teknisk
Ämne Avskaffande av barnarbete och skydd av barn och unga personer
Föregående Efterföljande
Konventionen om kvinnors nattarbete Konventionen om nattarbete för unga människor

RatificeringRedigera

Konventionen har ratificerats av 72 länder, varav 70 länder har sagt upp den i efterhand.

KällorRedigera