Konventionen om hemarbete (ILO:s konvention nr 177 om hemarbete, Home Work Convention) är en konvention som antogs av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 20 juni 1996. Konventionen syftar till att hemarbetare ska ha samma anställningsvillkor som övriga arbetstagare.

ILO-konvention
C177
Konventionen om hemarbete
Antagen 20 juni 1996
Ikraftträdande 22 april 2000
Status Aktuell
Ratificeringar 10 stater
Typ Teknisk
Ämne Särskilda yrkeskategorier
Föregående Efterföljande
Konventionen om hälso- och säkerhetsföreskrifter i gruvor Konventionen om tillsyn av sjömäns arbets- och levnadsförhållanden

I juli 2014 hade 10 av ILO:s 183 medlemsstater raticiferat konventionen.

KällorRedigera