Konventionen om hälso- och säkerhetsföreskrifter i gruvor

Konventionen om hälso- och säkerhetsföreskrifter i gruvor (ILO:s konvention nr 176 om hälso- och säkerhetsföreskrifter i gruvor, Safety and Health in Mines Convention) är en konvention som antogs av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 22 juni 1995. Konventionen ålägger medlemsstaterna att etablera fungerande föreskrifter för arbetsmiljön i gruvor.

ILO-konvention
C176
Konventionen om hälso- och säkerhetsföreskrifter i gruvor
Antagen 22 juni 1995
Ikraftträdande 5 juni 1998
Status Aktuell
Ratificeringar 29 stater
Typ Teknisk
Ämne Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen
Föregående Efterföljande
Konventionen om deltidsarbete Konventionen om hemarbete

I juli 2014 hade 29 av ILO:s 183 medlemsstater ratificerat konventionen.

Källor Redigera