Konventionen om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete

Konventionen om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete (ILO:s konvention nr 182 om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete, Worst Forms of Child Labour Convention) är en konvention som antogs av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 17 juni 1999. Konventionen syftar, som namnet visar, till att avskaffa de värsta formerna av barnarbete. Till dessa värsta former räknas bland annat slaveri och slaveriliknande förhållanden, sexuella övergrepp mot barn, prostitution, medverkande i pornografi och handel med droger. Den är en av ILO:s åtta kärnkonventioner.

ILO-konvention
C182
Konventionen om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete
Antagen 17 juni 1999
Ikraftträdande 19 november 2000
Status Aktuell
Ratificeringar 186 stater
Typ Kärnkonvention
Ämne Avskaffande av barnarbete och skydd av barn och unga personer
Föregående Efterföljande
Konventionen om privat arbetsförmedling Konventionen om skydd vid havandeskap och barnsbörd

I juni 2020 hade 186 av ILO:s 187 medlemsstater ratificerat konventionen. Konventionen är en del av FN:s arbete med att utrota barnarbete till år 2016.

Källor

redigera