Öppna huvudmenyn
Carl Johan Adlercreutz Nikolai Kamenskij
Carl Johan Adlercreutz
Nikolai Kamenskij

Konventionen i Olkijoki var den överenskommelse som träffades den 19 november 1808 mellan Sverige och Ryssland under finska kriget. Olkijoki är en by som i dag ligger i Brahestad.

Både dåligt väder och brist på förnödenheter hämmade båda arméerna värre än tidigare varför svenske friherren och generalmajoren Carl Johan Adlercreutz med befälhavaren Karl Nathanael af Klerckers godkännade tog initiativ till förhandlingar. Han träffade den ryske befälhavaren, greven och generallöjtnanten Nikolai Kamenskij, och tillsammans arbetade de fram villkoren som i sammanfattning innebar att:

  1. Svenska styrkorna utrymmer Uleåborgs stad inom 10 dagar och Ryssland övertar staden den 30 november.
  2. Alla svenska styrkor retirerar till väster om Kemi älv. Tidsfristen medger fördröjning på grund av islossning med mera.
  3. Svenska styrkorna får inte förstöra, ge bort eller sälja materiel eller förnödenheter som de måste lämna kvar.
  4. Allt kvarlämnat materiel och förnödenheter tillfaller ryska armén
  5. Ingen personal eller materiel får bortföras från finska administrativa enheter.
  6. Alla tjänstemän och andra invånare från de tidigare lämnade områdena ska, med deras eget medgivande, tillåtas återvända med tillhörigheter.

Konventionen undertecknades den 19 av Adlercreutz och Kamenskij. Dagen efter godkändes konventionen av ”Grefve Buxhoevden. Gen. befälhafvare för kejserl. Ryska arméen”. Överenskommelsen innebar den slutliga svenska reträtten från Finland.

KällorRedigera