Konventionen angående tvångs- eller obligatoriskt arbete

Konventionen angående tvångs- eller obligatoriskt arbete (ILO:s konvention nr 29 angående tvångs- eller obligatoriskt arbete, Forced Labour Convention) är en konvention som antogs av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 28 juni 1930 i Genève. Konventionen förbjuder tvångsarbete och definierar i artikel två detta som "allt arbete eller tjänster som utkrävs av en person under hot om straff och personen själv inte vill utföra". Konventionen består av 33 artiklar.

ILO-konvention
C29
Konventionen angående tvångs- eller obligatoriskt arbete
Antagen 28 juni 1930
Ikraftträdande 1 maj 1932
Status Aktuell
Ratificeringar 177 stater
Typ Kärnkonvention
Ämne Tvångsarbete
Föregående Efterföljande
Konventionen om skydd mot olycksfall vid hamnarbete Konventionen om arbetstid för affärs- och kontorsanställda

Konventionen är en av ILO:s åtta kärnkonventioner.

RatificeringRedigera

Sommaren 2014 hade 177 länder raticiferat konventionen. De länder som inte raticiferat den är:

  Afghanistan
  Brunei
  Kina
  Sydkorea
  Palau
  Marshallöarna
  Tuvalu
  USA

KällorRedigera