Konventionen angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde

ILO-konvention

Konventionen angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde (ILO:s konvention nr 100 angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde, Equal Remuneration Convention) är en konvention som antogs i Genève i Schweiz av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 28 juni 1951. Konventionen förbjuder diskriminering av kvinnliga arbetstagare och minoritetsgrupper som migrantarbetare. Den är en av ILO:s åtta kärnkonventioner.

ILO-konvention
C100
Konventionen angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde
Antagen 28 juni 1951
Ikraftträdande 23 maj 1953
Status Aktuell
Ratificeringar 171 stater
Typ Kärnkonvention
Ämne Lika möjligheter och behandling
Föregående Efterföljande
Konventionen om ordning för fastställande av minimilöner i jordbruk Konventionen om semester (jordbruk)

I juli 2014 hade 171 av ILO:s 183 medlemsstater raticiferat konventionen.

KällorRedigera