Kontoplan är ett begrepp inom bokföring. Det är en förteckning över alla de konton ett företag använder för sin bokföring.

Idag använder nästan alla svenska företag någon variant av BAS-kontoplanen, som togs fram på 1970-talet. BAS-kontoplanen finns i en rad olika varianter, som kan väljas beroende på företagets bransch.

Kontoklass Konton
Klass 1 Tillgångar
Klass 2 Eget kapital och skulder
Klass 3 Intäkter
Klass 4 Material- och varukostnader
Klass 5-6 Övriga kostnader
Klass 7 Personalkostnader
Klass 8 Intäkter och kostnader av särskilt slag
Klass 9 Internredovisning

Kontoklassen utgör den första siffran i kontonumret. Normalt har bokföringskonton fyra siffror, men de kan också ha fler. Andra siffran utgör då kontogrupp och de sista siffrorna kontots nummer. Ett utdrag ur en kontoplan kan då se ut så här (BAS 2000):

Klass 1: TillgångarRedigera

Klass 10: AnläggningstillgångarRedigera

1090 Övriga immateriella anläggningstillgångar

1250 Datorer

1510 Kundfordringar

1910 Kassa

1920 Plusgiro

1930 Checkräkningskonto

1940 Bank

Klass 2: Eget kapital och skulderRedigera

Klass 20: Eget kapitalRedigera

2060 Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser

2099 Årets resultat

Externa länkarRedigera