Konstnärscentrum är en svensk rikstäckande centrumbildning med ändamål att tillvarata yrkesverksamma konstnärers arbetsmarknadsintressen. Konstnärscentrum kopplar ihop konstnärer med beställare av konst.

Organisationen är uppdelad i fem regioner: Öst, Väst, Syd, Mitt och Nord. Regionerna är alla fristående ideella föreningar med samma mål och stadgar. Konstnärscentrum har en huvudstyrelse bestående av representanter från de fem olika regionstyrelserna.

Externa länkarRedigera