Konstitution

Wikimedia-förgreningssida

Konstitution kan syfta på:

StatsskickRedigera

  • Konstitution – en uppsättning regler för statsskicket, se grundlag
  • Konstitutionell praxis – ett begrepp för den typ av praxis eller sedvänja som har utvecklats att utan att vara skriven lag
  • Konstitutionalism – ett system för att begränsa statsmaktens makt med en skriven konstitution
  • Konstitutionell nödrätt – statsmaktens (föreställda) rättighet när det råder en spänning mellan lagstyre och nödsituation
  • Konsociationell demokrati – en beteckning som används på en sorts styrelseskick som skiljer sig väsentligt från Westminster-/majoritetsmodellen
  • Konstitutionsdomstol – en statlig institution för så kallad normkontroll

Se ävenRedigera