Videoinstallationen Annorstädes av Tania Ruiz Gutiérre på Malmö C Nedre
Halo och Alla i en en i alla av Gunilla Klingberg på station Triangeln

Konsten i Citytunneln i Malmö avser den konstnärliga utsmyckningen av de tre underjordiska stationerna i Citytunneln i Malmö, vilka färdigställdes i slutet av år 2010.

Samtliga tre nya stationer i Citytunneln genom Malmö har fått konstnärlig utsmyckning. Konstprojektet har hållits samman som ett delprojekt inom Citytunnelprojektets ram i samarbete mellan Malmö stad, Statens Konstråd och Citytunnelprojektet, med skulptören Acke Hydén som projektledare. Finansieringen har kommit från de tre parterna och från Malmö förskönings- och planteringsförening, vilken varit huvudfinansiär för utsmyckningen av Hyllie station. Den sammanlagda kostnaden har beräknats till cirka 18 miljoner kronor.

Malmö stad har beslutat om förslagen beträffande Triangelns station och Hyllie station. Kommunen är också ägare av konstverken på dessa stationer. Statens Konstråd har beslutat om verket på Malmö Centralstation, för vilket Banverket står som ägare.

Malmö C NedreRedigera

På de två väggarna utmed perrongerna på den nedre delen av Malmö Centralstation projiceras 44 bilder i två rader i bildrutor som liknar avlånga järnvägsvagnsfönster. Bilderna visar sakta rullande panoramor från olika delar av världen och projiceras så att det för en betraktare på en perrong framstå som om ett främmande landskap sakta glider förbi utanför järnvägsvagnen.

Sammanlagt projiceras 90 timmar film, inspelad under en sjuårsperiod, från bland annat följande miljöer i fyrtio länder på fem kontinenter:

Station TriangelnRedigera

  • Ljusinstallationen Spårsken av Christian Partos i tunnelöppningarna vid perrongerna. Ljuspunkter, baserade på LED-lampor utefter stationsväggarna, ger associationer till flygande insekter som kommer ut ur och flyr in i tunneln, i takt med att tågen kommer och går.
  • Vardags livets mönster, ornamental utsmyckning i mönstrad betong, av Gunilla Klingberg i golvet vid södra ingången.
  • Alla i en en i alla, en grupp dekorativa övervakningsklot av Gunilla Klingberg, hängande i taket mellan rulltrapporna i den södra ingången.
  • Den konstgjorda solen Halo, urladdningsrör i cirkelform, av Gunila Klingberg i taket i den södra ingången.
  • Skulpturen Lotus av Gunilla Klingberg vid norra ingången, blomformationer i stål på väggarna i rulltrappshallen.

Station HyllieRedigera

  • Installationen Fördjupningar av Kristina Matousch, glastäckta hålrum runt de 26 runda pelare som stöder valvtak över perrongen, med projiceringar uppifrån taket.
  • Ljusspelet Minuten av Kristina Matousch i taket i stationshallen, med en kometliknande ljuskägla som roterar medurs i taket med en varvtid på en minut.
  • Ansikten, i glasväggarna i vindskydden i markplanet.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

LitteraturRedigera

  • Karin Faxén: Attraktion - Konsten i Citytunneln, Bokförlaget Arena, Malmö 2010, ISBN 91-7843-340-1