Inom algebra bildas konjugatet till ett binom genom att tecknet växlas för en av termerna, till exempel är konjugatet till . Om är reellt och rent imaginärt bildas ett komplexkonjugat och där teckenväxlingen sker för den imaginära termen.

KonjugatregelnRedigera

Produkten av ett binom med dess konjugat blir enligt konjugatregeln differensen mellan två kvadrater

 

Rationalisering av nämnareRedigera

Rationalisering av nämnaren i ett bråk innebär att man gör en irrationell nämnare rationell, och i sin tur blir täljaren (oftast) irrationell. Detta lyckas ibland genom förlängning med nämnarens konjugat. Exempel: