Koninklijke Marechaussee (KMar), det nederländska gendarmeriet, är en militär polisorganisation med en personalstyrka om 6 800 personer. KMar är den fjärde försvarsgrenen i den nederländska försvarsmakten.

KMars heraldiska vapen
Beridna högvakten från KMar övar inför Prinsdagen 2008

HuvuduppgifterRedigera

 • Bevakning
  • Objektsskydd[1]
  • Högvaktstjänst (skydd av kungliga familjen).[2]
  • Personskydd, genom en personskyddsenhet, BSB. [3]
  • Bevakning av värdetransporter för den nederländska statsbanken.[4]
  • Flygplatspolis vid civila flygplatser.[5][6]
 • Understöd, bistånd och samverkan med den civila polisen.[7]
  • Till förfogande finns framförallt åtta kravallpolisplutoner.
 • Gränspolis
  • Gränsbevakning[8]
  • Migrationspolis[9]
  • Asylpolis [10]
 • Internationell fredstjänstgöring[11]
 • Militärpolis[12]
 • Ceremoniförband[13]
 • Utredningsverksamhet. [14]
  • KMars utredningsverksamhet härrör från dess huvuduppgifter som flygplatspolis, militärpolis, gränspolis och samverkan med den civila polisen. Den finns en central utredningsenhet, Brigade Centrale Recherche & Informatie i Utrecht.

OrganisationRedigera

 • Ledning
 • Fem distrikt
  • District West
  • District Noord-Oost
  • District Zuid
  • District Schiphol
  • District Landelijke en Buitenlandse eenheden (nationella och internationella enheter)
 • Utbildningscentrum
  • Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee (LOKKMar) i Apeldoorn.[15]

PersonalRedigera

PolissoldaterRedigera

Förkunskapskrav:

 • Grundskola (VMBO) med ett allmänbildande ämne (B-nivå) och ett främmande språk (A-nivå), eller
 • Gymnasium på yrkesprogram nivå 2 (MBO-2) med nederländska och ett främmande språk.

Ålderskrav: 17 1/2-29 år.

Polissoldaterna anställs genom femårskontrakt. Efter genomförd sex månaders grundutbildning deltar de huvudsakligen i högvaktstjänst. Efter 1 1/2 års anställning sker en överföring till militärpolistjänst, objektsbevakning eller gränsbevakning.

UnderofficerareRedigera

Förkunskapskrav:

 • Grundskola (VMBO) på yrkesprogram, eller
 • Gymnasium på yrkesprogram nivå 3 (MBO-3) med nederländska och engelska, eller
 • 2 1/2 års anställning som manskap.

Ålderskrav: 17-29 år.

Underofficerare anställs genom femårskontrakt. Kontrakten kan förnyas intill underofficeren uppnår 35 års ålder. Den grundläggande utbildningen är två år.

OfficerareRedigera

Förkunskapskrav:

 • Gymnasium på teoretiskt (HAVO) eller avancerat teoretiskt program (VWO) med nederländska och engelska.

Ålderskrav: 17-25 år.

Utbildningen börjar med en ettårig militär ledarskapsutbildning vid militärhögskolan i Breda och fortsätter med en treårig utbildning vid polishögskolan i Apeldoorn, vilket leder fram till en akademisk examengrundnivå i operativ polisledningskunskap (HBO bachelor).

Militära grader och gradbeteckningarRedigera

NATO Code OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1

Officerare
                   
Luitenant-Generaal Generaal-Majoor Brigade-Generaal Kolonel Luitenant-Kolonel Majoor Kapitein Eerste-Luitenant Tweede-Luitenant Kornet
Svensk motsvarighet Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral Överste Överstelöjtnant Major Kapten Löjtnant Fänrik Kadett
NATO Code OR-8/9 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1

Andra grader
               
Adjudant Opperwachtmeester Wachtmeester
der 1e klasse
Wachtmeester Marechaussee
der 1e klasse
Marechaussee
der 2e klasse
Marechaussee
der 3e klasse
Marechaussee
der 4e klasse
Svensk motsvarighet Förvaltare Fanjunkare Förste sergeant Sergeant Korpral Vicekorpral Menig 1kl Menig

ReferenserRedigera

 1. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 27 oktober 2011. https://web.archive.org/web/20111027183445/http://www.defensie.nl/marechaussee/taken/objectbeveiliging/. Läst 14 oktober 2010.  2010-10-14
 2. ^ Ibidem
 3. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 27 oktober 2011. https://web.archive.org/web/20111027162500/http://www.defensie.nl/marechaussee/taken/persoonsbeveiliging/. Läst 14 oktober 2010.  2010-10-14
 4. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 27 oktober 2011. https://web.archive.org/web/20111027184329/http://www.defensie.nl/marechaussee/taken/beveiliging_waardetransporten/. Läst 14 oktober 2010.  2010-10-14
 5. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 27 oktober 2011. https://web.archive.org/web/20111027170518/http://www.defensie.nl/marechaussee/taken/beveiliging_burgerluchtvaart/. Läst 14 oktober 2010.  2010-10-14
 6. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 27 oktober 2011. https://web.archive.org/web/20111027172450/http://www.defensie.nl/marechaussee/taken/politietaak_burgerluchtvaartterreinen/. Läst 14 oktober 2010.  2010-10-14
 7. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 27 oktober 2011. https://web.archive.org/web/20111027183647/http://www.defensie.nl/marechaussee/taken/assistentieverlening_bijstand_en_samenwerking/. Läst 14 oktober 2010.  2010-10-14
 8. ^ http://www.defensie.nl/marechaussee/taken/grensbewaking/[död länk] 2010-10-14
 9. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 27 oktober 2011. https://web.archive.org/web/20111027165049/http://www.defensie.nl/marechaussee/taken/mobiel_toezicht_veiligheid/. Läst 14 oktober 2010.  2010-10-14
 10. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 27 oktober 2011. https://web.archive.org/web/20111027175133/http://www.defensie.nl/marechaussee/taken/ondersteuning_asielprocedure/. Läst 14 oktober 2010.  2010-10-14
 11. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 27 oktober 2011. https://web.archive.org/web/20111027185708/http://www.defensie.nl/marechaussee/taken/civiele_vredes_en_internationale_taken/. Läst 14 oktober 2010.  2010-10-14
 12. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 27 oktober 2011. https://web.archive.org/web/20111027164551/http://www.defensie.nl/marechaussee/taken/politietaak_defensie/. Läst 14 oktober 2010.  2010-10-14
 13. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 27 oktober 2011. https://web.archive.org/web/20111027172111/http://www.defensie.nl/marechaussee/taken/ceremoniele_diensten/. Läst 14 oktober 2010.  2010-10-14
 14. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 27 oktober 2011. https://web.archive.org/web/20111027171035/http://www.defensie.nl/marechaussee/taken/recherchetaken/. Läst 14 oktober 2010.  2010-10-14
 15. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 11 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20110811120210/http://www.defensie.nl/marechaussee/taken/. Läst 14 oktober 2010.  2010-10-14

Se ävenRedigera