Konfiguration är även ett begrepp inom organisationsteori, se Mintzbergs konfigurationer.

Konfiguration är hur en molekyl är uppbyggd på atomnivå. En polymerkedja är exempelvis uppbyggd av flera monomerer där vissa av monomererna kan skilja sig från övriga. Konfigurationen kan ha stor inverkan på ett materials mekaniska egenskaper. Begreppet används också om isomeri i stereokemiska sammanhang.

Se även redigera