Konfessionalism, i religiös mening (särskilt i kristen mening), är tanken om att ett totalt och ensidigt samtycke måste föreligga när det gäller det religiösa livet och läran. Konfessionalister tror att olika tolkningar och förståelser av religionen inte kan förenas inom en enhetlig (stats)kyrka. Likriktning och konformism eftersträvas, och olik- och nytänkande bekämpas. En tro, ett språk, en nation. I Sverige drevs denna tanke vid Uppsala möte, som inföll under konfessionaliseringens tidsålder.