Kondratievcykler är ett omtvistat hypotetiskt fenomen i det globala kapitalistiska systemet.[1] Namnet kommer från Nikolai Kondratiev (även stavat Kondratieff), som var den förste att beskriva detta fenomen.

Kondratievcykeln beskriver en uppåtgående tillväxtkurva (A-fas) följt av nedåtgående (B-fas), cykeln som helhet har en längd på mellan 45 och 60 år, och fenomenet är enligt Marxistisk ekonomisk teori inbyggt i det kapitalistiska systemet.[2] Vissa delar upp cykeln i fyra faser efter årstiderna. Till skillnad från kortare cykler, som Kitchin (2–3 år) och Juglar (6-10 år), har Kondratiev inte blivit allmänt accepterat. Det finns inte heller en konsensus när dessa vändpunkter i världsekonomin skulle ha inträffat.[3]

Se ävenRedigera

Långa vågor i den kapitalistiska utvecklingen - Ernest Mandel

KällorRedigera

  1. ^ Kondratieff Waves in the World System Perspective. Kondratieff Waves. Dimensions and Perspectives at the Dawn of the 21st Century / Ed. by Leonid E. Grinin, Tessaleno C. Devezas, and Andrey V. Korotayev. Volgograd: Uchitel, 2012. P. 23–64.
  2. ^ Korotayev, Andrey V., & Tsirel, Sergey V. A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis. Structure and Dynamics: eJournal of Anthropological and Related Sciences. 2010. Vol.4. #1. P.3-57.
  3. ^ Immanuel, Wallerstein (2000). The Essential Wallerstein. The New Press. sid. 207. ISBN 1-56584-593-5