En komponent till en graf är en ekvivalensklass till ekvivalensrelationen väg i mellan och . Med andra ord är varje komponent en isolerad grupp av sammanlänkade noder. De är sammanlänkade på så sätt att varje nod har en väg till de resterande noderna.