Komplexkonjugatet till ett komplext tal är det komplexa tal som har samma realdel och där imaginärdelen har samma belopp men är av motsatt tecken[1]. Konjugering innebär att i det komplexa talplanet avbilda talet som dess spegling i den reella axeln. Komplexkonjugatet av ett tal betecknas med eller och kan definieras som

Komplexa tal och deras konjugerade värden i det komplexa talplanet. Talen är varandras speglingar i den reella axeln

Till exempel är

Egenskaper redigera

För alla komplexa tal   och   gäller

 
 
  om  
  om och endast om   är reellt
 
 
 
  om  

Komplexkonjugering är ett av de enklaste exemplen på en icke-analytisk funktion.

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ Weisstein, Eric W. "Complex Conjugate." From MathWorld--A Wolfram Web Resource. http://mathworld.wolfram.com/ComplexConjugate.html