Kommunvapen i Sverige 1952–1970

galleri med heraldiska vapen för kommuner i Sverige 1952–1970

Kommunvapen i Sverige mellan kommunreformen 1952 och kommunreformen 1971. För Sveriges nuvarande kommunvapen, se kommunvapen i Sverige. För kommunvapen som upphört att gälla redan vid kommunreformen 1952 eller ännu tidigare, se Kommunvapen i Sverige, upphörda 1952 eller tidigare.

Bildförklaring
Coats of arms of None.svg Bild på vapnet saknas.
No coats of arms.svg Kommunen hade inget vapen.

Stockholms överståthållarskapRedigera

Stockholms stad förenades med Stockholms län 1968.

Stockholms länRedigera

Uppsala länRedigera

Södermanlands länRedigera

Östergötlands länRedigera

Jönköpings länRedigera

Kronobergs länRedigera

Kalmar länRedigera

Gotlands länRedigera

Blekinge länRedigera

Kristianstads länRedigera

Kristianstads län utgjordes av den nordöstra halvan av nuvarande Skåne län.

Malmöhus länRedigera

Malmöhus län utgjordes av den sydvästra halvan av nuvarande Skåne län.

Hallands länRedigera

Göteborgs och Bohus länRedigera

Göteborgs och Bohus län utgjordes av den västra delen av nuvarande Västra Götalands län.

Älvsborgs länRedigera

Älvsborgs län utgjordes av de norra, centrala och södra delarna av nuvarande Västra Götalands län.

Skaraborgs länRedigera

Skaraborgs län utgjordes av den östra delen av nuvarande Västra Götalands län samt en liten del av nuvarande Jönköpings län.

Värmlands länRedigera

Örebro länRedigera

Västmanlands länRedigera

Kopparbergs länRedigera

Kopparbergs län har numera bytt namn till Dalarnas län.

Gävleborgs länRedigera

Västernorrlands länRedigera