Öppna huvudmenyn

Stockholms överståthållarskapRedigera

Stockholms stad förenades med Stockholms län 1968.

Stockholms länRedigera

Uppsala länRedigera

Södermanlands länRedigera

Östergötlands länRedigera

Jönköpings länRedigera

Kronobergs länRedigera

Kalmar länRedigera

Gotlands länRedigera

Blekinge länRedigera

Kristianstads länRedigera

Kristianstads län utgjordes av den nordöstra halvan av nuvarande Skåne län.

Malmöhus länRedigera

Malmöhus län utgjordes av den sydvästra halvan av nuvarande Skåne län.

Hallands länRedigera

Göteborgs och Bohus länRedigera

Göteborgs och Bohus län utgjordes av den västra delen av nuvarande Västra Götalands län.

Älvsborgs länRedigera

Älvsborgs län utgjordes av de norra, centrala och södra delarna av nuvarande Västra Götalands län.

Skaraborgs länRedigera

Skaraborgs län utgjordes av den östra delen av nuvarande Västra Götalands län samt en liten del av nuvarande Jönköpings län.

Värmlands länRedigera

Örebro länRedigera

Västmanlands länRedigera

Kopparbergs länRedigera

Kopparbergs län har numera bytt namn till Dalarnas län.