Öppna huvudmenyn

En kommungrupp är en klassifikation av kommuner som används av Sveriges Kommuner och Landsting.[1][2]. Grupperingen är tänkt att användas vid analyser, jämförelser och redovisning.

Innehåll

GrupperRedigera

Följande nio kommungrupper fördelade på tre huvudgrupper finns för närvarande (2017):

A. Storstäder och storstadsnära kommunerRedigera

A1. StorstäderRedigera

Kommungrupp 1 omfattar de 3 kommuner som 31 december 2014 hade en folkmängd över 200 000.

A2. Pendlingskommun nära storstadRedigera

Kommungrupp 2 omfattar de 43 kommuner där mer än 40 procent av den sysselsatta nattbefolkningen arbetspendlar till annan kommun varav minst 20 procent till någon av storstäderna.

B. Större städer och kommuner nära större stadRedigera

B3. Större stadRedigera

Kommungrupp 3 omfattar de 21 kommuner som har mer än 50 000 invånare varav minst 40 000 och mindre än 200 000 i den största tätorten i kommunen.

B4. Pendlingskommun nära större stadRedigera

Kommungrupp 4 omfattar de 52 kommuner där mer än 40 procent av den sysselsatta nattbefolkningen arbetspendlar till annan kommun. Den vanligaste kommunen till vilken pendlingen sker ska vara en större stad enligt definition ovan.

B5. Lågpendlingskommun nära större stadRedigera

Kommungrupp 5 omfattar de 35 kommuner där mindre än 40 procent av den sysselsatta nattbefolkningen pendlar till en annan kommun.

C. Mindre städer/tätorter och landsbygdskommunerRedigera

C6. Mindre stad/tätortRedigera

Kommungrupp 6 omfattar de 29 kommuner som har minst 15 000 men mindre än 40 000 invånare i den största tätorten.

C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätortRedigera

Kommungrupp 7 utgörs av de 52 kommuner som har sin huvudsakliga utpendling till en annan ort än någon av de större städerna eller storstadsnära kommunerna, dels de kommuner som har en inpendling från annan kommun som överstiger 30 procent av dagbefolkningen.

C8. LandsbygdskommunerRedigera

Kommungrupp 8 utgörs av de 40 kommuner som har ett större avstånd till större stad och med låg ut- eller inpendling och mindre än 15 000 invånare i den största tätorten.

C9. Landsbygdskommun med besöksnäringRedigera

Kommungrupp 9 utgörs av de 15 kommuner som har en betydande besöksnäring i förhållande till antalet invånare. Minst två av följande kriterier ska vara uppfyllda.

  • Minst 20 gästnätter per invånare
  • Minst 10 000 kr omsättning inom hotell, vandrarhem, camping med mera per invånare
  • Minst 90 000 kr omsättning inom detaljhandel per invånare
  • Minst 10 000 kr omsättning inom restaurang med mera per invånare

Jämförelse mellan kommungruppsindelning 2011 och 2017Redigera

Tabellen visar antalet kommuner för olika kombinationer av kommungrupp 2011 och kommungrupp 2017.[3]

Kommungrupper
2017
Kommungrupper
2011
Storstäder Pendlings-
kommun nära storstad
Större stad Pendlings-
kommun nära större stad
Lågpendlings-
kommun nära större stad
Mindre stad/tätort Pendlings-
kommun nära mindre ort
Landsbygds
kommun
Landsbygds-
kommun med besöksnäring
Totalt
Storstäder 3 3
Förortskommuner till storstäderna 38 38
Större städer 20 1 10 31
Förortskommuner till större städer 1 20 1 22
Pendlingskommuner 4 22 1 23 1 51
Turism- och besöks-
näringskommuner
4 2 2 12 20
Varuproducerande kommuner 4 15 5 18 12 54
Glesbygdskommuner 1 3 1 15 20
Kommuner i tätbefolkad region 1 5 9 8 9 2 1 35
Kommuner i glesbefolkad region 2 4 9 1 16
Totalt 3 43 21 52 35 29 52 40 15 290

ReferenserRedigera