Kommunalvalet i Sverige 1946 genomfördes söndagen den 15 september 1946. Vid detta val valdes kommunalfullmäktige och stadsfullmäktige för mandatperioden 1947–1950[1][2] i 1 850 av 2 509 kommuner. Valet påverkade också på sikt första kammarens sammansättning.

Kommunalvalen i Sverige 1946
Sverige
← 1942 15 september 1946 1950 →

Kommunal- och stadsfullmäktiges 40 188 platser
  Första parti Andra parti
 
Parti Socialdemokraterna Bondeförbundet
Erhållna mandat 15 658 6 716
Mandatförändring 484 1 724

För att kommunfullmäktige skulle vara obligatoriskt behövde kommunen ifråga ett invånarantal högre än 700. Denna siffra överskred 1 524 kommuner, medan 199 valde att ha fullmäktige ändå. I Skaraborgs län och Gotlands län hade mindre än hälften av kommunerna fullmäktige. Utöver detta ägde 127 stadsfullmäktigeval och 181 municipalfullmäktigeval rum. De sistnämnda räknas dock inte med som "riktiga" kommunalval.

Valda fullmäktige

redigera

Notera att jämförelserna med förra året kan vara missvisande, då 9 103 av de valda fullmäktigen var av okänd partitillhörighet vid kommunalvalet 1946, och 11 911 okända vid valet 1942.

Parti Mandatfördelning
Antal +−
  Socialdemokraterna 15 658 -484
  Bondeförbundet 6 716 +1 724
  Folkpartiet 3 523 +894
  Högerns riksorganisation 3 106 -23
  Sveriges kommunistiska parti 2 054 +1 175
  Övriga partier 28
Totalt 31 085
+9 103
+440

Stadsfullmäktigevalen

redigera

Flera städer ingick inte i något av landstingen på grund av sin storlek. Vid valet 1946 var dessa sex stycken av totalt 127 städer i landet; Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Helsingborg och Gävle. Denna särställning gjorde att städerna jämte landstingen fick delta i förstakammarvalen, där de valda stadsfullmäktigen agerade valmän. Ibland jämställs därför dessa stadsfullmäktigeval med landstingsval. Valdeltagandet var högst i Höganäs stad (82,1%) och lägst i Västerviks stad (57,6%).

Fotnoter

redigera
  1. ^ I Stockholms stad började mandatperioden redan i oktober under valåret.
  2. ^ I städer som utökades i samband med kommunreformen 1952 gällde de 1946 valda stadsfullmäktigen även för 1951.

Källor

redigera