Kommunalvalet i Sverige 1938 genomfördes under hösten 1938. Vid detta val valdes kommunalfullmäktige och stadsfullmäktige för mandatperioden 1939–1942[1] i 1 786 av 2 524 kommuner. Valet påverkade också på sikt första kammarens sammansättning. Stadsfullmäktigevalen ägde rum samtidigt som landstingsvalen, vilket var den 18 september. Detsamma gällde 1 458 val till kommunfullmäktige, medan valet ägde rum någon annan dag i 212 kommuner.

Kommunalvalen i Sverige 1938
Sverige
← 1934 13 september-
20 oktober 1938
1942 →

Kommunal- och stadsfullmäktiges 38 863 platser

För att kommunfullmäktige skulle vara obligatoriskt behövde kommunen ifråga ett invånarantal högre än 700. Denna siffra överskred 1 617 kommuner, medan 53 valde att ha fullmäktige ändå. I Skaraborgs län och Gotlands län hade mindre än hälften av kommunerna fullmäktige. Utöver detta ägde 116 stadsfullmäktigeval och 167 municipalfullmäktigeval rum. De sistnämnda räknas dock inte med som "riktiga" kommunalval.

Valda fullmäktigeRedigera

Notera att mandatfördelningen kan vara missvisande, då 11 339 av de valda fullmäktigen var av okänd partitillhörighet vid kommunalvalet 1938.

Parti Mandat
  Socialdemokraterna 15 067
  Bondeförbundet 4 665
  Högerns riksorganisation 3 713
  Folkpartiet 2 842
  Sveriges kommunistiska parti 753
  Socialistiska partiet 379
  Nationalsocialister 19
  Övriga partier 86
Totalt 27 524
+11 339

StadsfullmäktigevalenRedigera

Flera städer ingick inte i något av landstingen på grund av sin storlek. Vid valet 1938 var dessa sex stycken av totalt 116 städer i landet; Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Helsingborg och Gävle. Denna särställning gjorde att städerna jämte landstingen fick delta i förstakammarvalen, där de valda stadsfullmäktigen agerade valmän. Ibland jämställs därför dessa stadsfullmäktigeval med landstingsval. Valdeltagandet var högst i Landskrona stad (79,9%) och lägst i Marstrands stad (49,3%).

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ I Stockholms stad började mandatperioden redan i oktober under valåret.
  2. ^ [a b] Förändringarna avser det valresultat som alla nationalsocialistiska partier fick tillsammans.