Kommunalvalen i Sverige 1930 och 1931

Kommunalvalet i Sverige 1930 genomfördes under hösten 1930 och 19 mars 1931 i Stockholms stad. Vid detta val valdes kommunalfullmäktige och stadsfullmäktige för mandatperioden 1931–1934/1935 i 1 177 av 2 531 kommuner. Valet påverkade också på sikt första kammarens sammansättning. Stadsfullmäktigevalen var utspridda mellan 9 september och 19 mars, men ungefär hälften ägde rum samtidigt som landstingsvalen, vilket var runt den 21 september. Detsamma gällde 774 val till kommunfullmäktige, medan valet ägde rum någon annan dag i 291 kommuner.

Kommunalvalen i Sverige 1930 och 1931
Sverige
← 1926 9 september 1930-
19 mars 1931
1934 →

Kommunal- och stadsfullmäktiges 27 905 platser

För att kommunfullmäktige skulle vara obligatoriskt behövde kommunen ifråga ett invånarantal högre än 1 500. Denna siffra överskred 873 kommuner, medan 192 valde att ha fullmäktige ändå. Utöver detta ägde 112 stadsfullmäktigeval och 77 municipalfullmäktigeval rum. De sistnämnda räknas dock inte med som "riktiga" kommunalval.

StadsfullmäktigevalenRedigera

Flera städer ingick inte i något av landstingen på grund av sin storlek. Vid valet 1930 och 1931 var dessa sex stycken av totalt 112 städer i landet; Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Helsingborg och Gävle. Denna särställning gjorde att städerna jämte landstingen fick delta i förstakammarvalen, där de valda stadsfullmäktigen agerade valmän. Ibland jämställs därför dessa stadsfullmäktigeval med landstingsval.

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ [a b c d] Socialistiska Kilbomare.
  2. ^ Kommunistiska Sillénare.
  3. ^ 5 ledamöter från Frisinnade folkpartiet och 1 från Liberala riksdagspartiet.