Kometförlaget var ett svenskt förlag, verksamt 1954–1979.[1]

Förlaget utgav serier som Kometdeckaren och Mustang, vilka på 1970-talet övertogs av B. Wahlströms bokförlag. Förlaget gav i slutet av 1950-talet ut Nordlandsserien i tolv band innehållande romaner av författare som Rex Beach, James Oliver Curwood och William B. Mowery och där åtminstone två böcker handlade om Kanadas ridande polis.[2] Förlaget gav 1968 även ut Filmbiblioteket.

Referenser

redigera
  1. ^ Centrum för Näringslivshistoria. Deponent (arkivets ägare): J A Lindblads Bokförlag http://naringslivshistoria.se/wp-content/uploads/2015/11/Arkivlista-hos-Centrum-for-Naringslivshistoria-uppdaterad-151211.pdf
  2. ^ "Till minne av Svenske Borg och andra ödemarksriddare: om bilden av Kanadas ridande polis i populärkulturen" av Anders Nilsson, Umeå universitet https://www.researchgate.net/publication/273136385_Till_minne_av_Svenske_Borg_och_andra_odemarksriddare_om_bilden_av_Kanadas_ridande_polis_i_popularkulturen