Kom-ihåg-lappar (datorprogram)

Kom-ihåg-lappar är ett program från Apple Computer som ingår i Mac OS och Mac OS X. Programmet ger användaren tillgång till digitala Post-It-lappar.

Senaste versionen är 10.2 (2018).