Kolonnkromatografi är en metod inom den analytiska kemin som har i uppgift att skilja olika molekyler i en blandning från varandra. Det är en av många inom kromatografin.

Blandning (orange) separeras genom kolonnkromatografi.

TeoriRedigera

 
En typisk kolonn.

Kolonnkromatografi består av en mobil fas och en stationär fas. Den mobila fasen låter man rinna genom den stationära fasen, som befinner sig i ett rör, en kolonn. Då kommer den mobila fasen dra med sig de molekyler som ska separeras olika mycket.

TyperRedigera