Kolloidosmotiska trycket är en form av osmotiskt tryck som orsakas av stora molekyler i kolloidform i blodplasma, framför allt proteiner. Effekten av det kolloidosmotiska trycket är att orsaka transport av vätska, i huvudsak vatten, in i blodcirkulationssystemet. Fenomenet beror på att blodplasmaproteinerna, till skillnad från vatten, har svårt att passera kapillärernas väggar, och effekten av detta kompenserar i viss mån för den vätska som läcker ut ur kapillärerna.

KällorRedigera

  • Nils Grefberg, Lars-Göran Johansson (red.): Medicinboken : vård av patienter med invärtes sjukdomar, Liber, Stockholm 2007, 4. uppl.. ISBN 978-91-47-05350-6.