Gotlands Kollektivtrafik är den kollektivtrafikverksamhet som bedrivs av tekniska förvaltningen i Region Gotland. Den kommunala kollektivtrafikavdelningen utgör även regional kollektivtrafikmyndighet för Gotlands län. Trafiken bedrevs tidigare under beteckningen Kollektivtrafiken, men sedan juni 2020 är det Gotlands Kollektivtrafik som är den officiella benämningen.[1]

En Kollektivtrafiken-buss stående på Visby bussterminal.

Landsbygdstrafiken GotlandRedigera

Linje Sträckning
10 Visby - Klintehamn - Hemse - Burgsvik
11 Visby - Roma - Hemse - Burgsvik (- Hoburgen sommartid)
12 Visby - Hejde - Hemse - Burgsvik
13 (Hemse sommartid) - Garda - Ljugarn - Ala - Roma (- Visby sommartid)
20 Visby - Tingstäde - Slite - Lärbro - Fårösund (- Fårö (Skär) sommartid)
22 Visby - Bäl - Slite - Lärbro
24 Åminne - Vallstena - Bäl
27 Visby - Bro - Väskinde
32 Havdhem - Hablingbo - Bopparve - Klintehamn
41 Visby - Dalhem - Kräklingbo - Katthammarsvik (- Sandviken sommartid)
51 Visby - Eskelhem - Sanda - Klintehamn
61 Visby - Lummelunda - Stenkyrka - Kappelshamn - Lärbro
62 Visby - Väskinde - Salthamn

PlustrafikRedigera

Plustrafiken är öppen för alla och körs två dagar i veckan med buss eller taxi till de närmaste tätorterna Hemse, Klintehamn, Roma, Slite, Fårösund eller Visby.

Resor med Plustrafiken skall beställas senast dagen innan planerad resa.

Stadstrafiken VisbyRedigera

Linje Sträckning
1 Gråbo – Signalgatan – Busstationen – Östercentrum – Norrområdet – Lasarettet (– Norra kyrkogården)
2 Terra Nova – Stenhuggaren – A7-området – Lännaplan – Busstationen – Östercentrum
3 (Österby –) Skarphäll – Östercentrum – Busstationen
4 Snäckgärdsbaden – Gustafsvik – Norderstrand – Östercentrum – Busstationen
5A Ringlinje Lasarettet - Östercentrum - Gråbo - Terra Nova - Östercentrum - Lasarettet
5B Ringlinje Lasarettet - Östercentrum - Terra Nova - Gråbo - Östercentrum - Lasarettet
6 Busstationen - Visby Hamnterminal - Inre hamnen (Almedalen)

ServicelinjerRedigera

Tidigare fanns tre servicelinjer i Visby. Dessa är dock indragna nu.

TrafikRedigera

All trafik bedrivs av entreprenad av Bergkvarabuss AB sedan den 14 juni 2020[2]. Innan dess kördes trafiken av GotlandsBuss AB som bestod av 13 mindre bussbolag på Gotland[3]. Fram till och med den 12 juni 2009 var Swebus den största entreprenören på ön[4].


Trafik i InnerstadenRedigera

Innerstaden saknar kollektivtrafik eftersom gatunätet till stor del utgörs av gågator, gränder och liknande. Det finns dock flera hållplatser precis utanför muren, såsom Strandgärdet, Östercentrum, Busstationen, Atterdags och Almedalen

KällhänvisningarRedigera

Externa länkarRedigera