Koj är en sovplatsbåt eller fartyg. Det är oftast ett litet utrymme som kan vara försedd med slingerskott, för att hindra att den vilande faller ur vid sjögång. På segelfartyg är ofta sovplatsen en hängkoj, som kan likna en hängmatta.

Hängkoj
Segelkoj på en segelbåt

Segelkoj är förvaringsplatsen för segel och även annan utrustning.