Kohandel är en mer vardaglig benämning på att köpslå, vilket innebär att de inblandade parterna har ett kompromissbetonat samarbete. Uttrycket har inlånats från tyskans Kuhhandel.

Kohandeln kallas uppgörelsen i Sverige den 27 maj 1933 mellan Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och Bondeförbundet om den ekonomiska politiken.[1]

I mitten av 1930-talet hade en politisk-satirisk operett med titeln Der Kuhhandel (A Kingdom for a Cow) premiär i London. Trots goda recensioner blev den ingen större publikframgång utan föreställningen lades ned efter två veckor[2].

KällorRedigera

  1. ^ Johan Johansson (26 januari 2007). ”Kohandeln 1933”. Halmstads högskola. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:238527/FULLTEXT01.pdf. Läst 13 september 2018. 
  2. ^ Tomas Linnala: "Kohandel - så funkar det" https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2014/09/17/kohandel-sa-funkar-det.html