Matrilinjär härstamning (engelska matrilineal descent eller matriline), är en härstamning enbart genom kvinnor. Ordet matrilinjär kommer från latin: mater, moder.

Definition Redigera

Matrilinjär härstamning är alltså en persons släktförhållande till sin mor, mormor, mormors mor, mormors mormor o.s.v. Annorlunda uttryckt, med personerna i omvänd ordning, är det ett släktförhållande mellan en kvinnlig släkting och dennas ättling där alla mellanliggade generationer är kvinnor. Den enda som kan vara man i detta släktskap är den yngsta personen. För flera av synonymerna nedan gäller dock att även den yngsta personen ska vara kvinna.

Synonymer Redigera

  • Kvinnlig släktlinje, kvinnolinje.
  • Spinnsida, kvinnosida. Dessa ord kan dock även användas i betydelsen kvinnor i allmänhet.
  • Morslinje, moderslinje, mödernelinje. Mindre vanligt inom släktforskning. Vanligare inom t.ex. genetik och djuravel.

Inte (nödvändigtvis) matrilinjär härstamning Redigera

  • Uttrycket att vara släkt "på mödernet" behöver inte innebära en matrilinjär härstamning eftersom det t.ex. kan innebära ett släktskap via morfadern.
  • Uttrycket "härstammar i rakt nedstigande led från" eller, i omvänd riktning, "förfader i rakt uppstigande led till" avser i genetiska sammanhang antingen strikt matrilinjär härstamning (exempelvis mormors mormor respektive dotterdotters dotterdotter) eller strikt agnatisk/patrilinjär härstamning (exempelvis farfars farfar respektive sonsons sonson), så att personerna tillhör nästan identiska haplogrupper.[1] I andra kontexter kan det emellertid åsyfta en biologiska ana respektive ättling längs en blandad manlig och kvinnlig släktlinje (exempelvis morfars farmor, respektive dottersons sonson),[2] men inte en blandning av släktriktningar (exempelvis mosters dotter).

Andra typer av härstamning Redigera

  • Agnatisk härstamning/patrilinjär härstamning, som innebär släktskap enbart genom män, d.v.s. far, farfar, farfars far o.s.v.
  • Unilinjär härstamning, som är ett samlingsbegrepp för matrilinjär och agnatisk/patrilinjär härstamning.
  • Kognatisk härstamning, kognater, som innebär härstamning genom valfri kombination av manliga och kvinnliga länkar.[3][4] I rättssammanhang har det svenska begreppet tolkats som (även) kvinnlig arvsrätt eller successionsordning.[5][6] Enda anledningen till att använda uttrycket kognatisk härstamning i stället för bara härstamning är då man vill förtydliga att det inte enbart handlar om matrilinjär eller agnatisk/patrilinjär härstamning.[källa behövs] (Ibland, exempelvis i SAOB och NE, kan man se att ordet kognatisk, i olika sammansättningar, felaktigt[källa behövs] kallas för motsats till agnatisk. Motsatsen till agnatisk är icke-agnatisk.)

Mitokondrisk Eva Redigera

Alla nu levande människor i hela världen kommer tillbaka till en och samma kvinna då de följer sin matrilinjära härstamning tillräckligt långt bakåt, d.v.s. åtskilliga tiotusentals år. Hon kallas Mitokondrisk Eva.

Se även Redigera

Källor Redigera