Öppna huvudmenyn
Makarna Knut och Alice Wallenberg grundade 1917 Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
Handelshögskolan i Stockholm finansieras med hjälp av medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Handelshögskolans i Stockholm huvudbyggnad ligger vid Sveavägen 65 i stadsdelen Vasastan i Stockholm.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) är en svensk allmännyttig stiftelse som grundades av Knut Agathon Wallenberg år 1917.

Stiftelsen instiftades genom en donation på 20 miljoner kronor av finansmannen Knut Wallenberg och dennes hustru Alice, ogift Nickelsen. Under de tre påföljande decennierna fortsatte paret att bygga upp stiftelsens kapital genom en serie ytterligare donationer. Stiftelsen är den största av Wallenbergstiftelserna. Den delar ut mycket stora bidrag till vetenskaplig verksamhet i Sverige.

Innehåll

Handelshögskolan i StockholmRedigera

Knut Agathon Wallenberg var initiativtagare till bildandet av Handelshögskoleföreningen 1906 och en av initiativtagarna till grundandet av Handelshögskolan i Stockholm 1909, Nordeuropas första handelshögskola. I Knut och Alice Wallenbergs stiftelses stadgar står inskrivet att stiftelsen avsevärt ska bidra till den privata Handelshögskolan i Stockholms finansiering. Bland de första donationer stiftelsen gjorde var en donation för inrättandet av A O Wallenbergs professur i nationalekonomi och bankvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Donationen gjordes, och professuren inrättades, samma år som stiftelsen grundades, 1917. A O Wallenbergs professur i nationalekonomi och bankvetenskap är i dag högskolans äldsta donationsprofessur. Den innehas sedan 1995 av professor Jörgen W Weibull.

Inför Handelshögskolans 100-årsjubileum 2009 gjorde stiftelsen en större donation på cirka 200 miljoner kronor till skolan, vilken främst använts för omfattande utbyggnad och renovering av skolans huvudbyggnadSveavägen 65 i Stockholm.

InnehavRedigera

Stiftelsens förmögenhet uppgick år 2005 till 42 miljarder svenska kronor. Stiftelsen är den största aktieägaren i investmentbolaget Investor (år 2006: 18,6 % av kapitalet och 40,0 % av rösterna), Wallenbergsfärens maktbolag. Stiftelsen är vidare storägare i en del andra svenska företag, bland annat i Scandinavian Airlines moderbolag SAS AB (år 2006: 7,4 %).

StyrelseledamöterRedigera

Ordförande i stiftelsen var 2016 Peter Wallenberg Jr och vice ordförande är Marcus Wallenberg. Av styrelsens totalt nio ledamöter återfinns ytterligare en medlem ur familjen Wallenberg: Jacob Wallenberg.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera