Knut Fredrik Thedenius

svensk botaniker
K.F. Thedenius

Knut Fredrik Thedenius, född 12 november 1814 i Skogs-Tibble socken, Uppsala län, död 4 mars 1894 i Stockholm, var en svensk botaniker.

Thedenius blev 1840 apotekare, var 1840-43 Svenska trädgårdsföreningens sekreterare och botaniker, innehade 1843–58 apoteket Korpen i Gamla stan, i Stockholm, blev 1843 Apotekarsocietetens sekreterare och examinator i apotekarexamen, var 1839–46 lärare i naturhistoria vid Hillska skolan, 1844–59 lärare vid Stockholms gymnasium och blev 1859 lektor i naturalhistoria där.

Han företog 1836 en botanisk resa genom Dalarna, Härjedalen och Norge. Han var flitig växt- och insektsamlare och skrev ett flertal botaniska och entomologiska arbeten, av vilka särskilt kan nämnas Anmärkningar om Herjedalens vegetation (1839), Stockholmstraktens phanerogamer och ormbunkar (1850), Botaniska exkursioner i Stockholmstrakten (1859) och Flora öfver Uplands och Södermanlands fanerogamer etc. (1871). Han utgav "Botaniska notiser" 1852–56.

KällorRedigera