En klosterkyrka är, som ordet antyder, den kyrkolokal som hör till ett kloster. Normalt är kyrkan sammanbyggd med klostret, men den kan också ligga i direkt anslutning till klostret.

Varnhems klosterkyrka.

Efter reformationen i Sverige blev många tidigare klosterkyrkor församlingskyrkor inom Svenska kyrkan. Kända svenska klosterkyrkor av detta slag är Nydala, Vadstena, Varnhem, Vreta och Sankt Peter i Lund.

Se även Redigera